Opbouwwerk jeugdwerk

Alcander, welzijnsorganisatie in Heerlen

Kruisstraat 103
HEERLEN
+31455602525

Impuls Kerkrade

Marktstraat 6
KERKRADE
+31455456351

Jeugd- en jongerenwerk Impuls Kerkrade

Marktstraat 6
KERKRADE
+31455456351

Sociaal Buurtteam Vrieheide - de Stack

Anjelierstraat 48 a
HEERLEN
+31455604004

Sociaal Buurtteam Welten

De Doom 9
HEERLEN
+31455604004

Sociaal Buurtteam Zeswegen-Nieuw Husken

Mijnzetellaan 6
HEERLEN
+31455604004