AUTI-TREFF Heerlen

Datum & tijd

21 maart 2019 om 19:30 PLG_ZLELEMENTS_DP_UNTIL 00:00

Uitnodiging

Bij deze nodigen wij u uit voor AUTI-TREFF op 21 maart

Voor deze AUTI-TREFF hebben wij Trudi Augustus, psychomotorisch therapeute (PMT), uitgenodigd. De behandelplek voor PMT is niet de spreekkamer, maar een (gym)zaal die ruimte biedt voor spel en beweging Want met PMT leer je niet door te zitten en luisteren, maar door dingen te doen en te ervaren. Trudy Augustus is verbonden aan Take Your Time Out, een praktijk van verschillende vaktherapeuten. Bij Take Your Time Out is er plaats voor iedereen, voor jong, wat ouder en volwassenen.

Wij hopen u op 21 maart opnieuw te begroeten.

Met vriendelijke groet, namens AUTI-TREFF, Marga Houben en Lenne Valkenburg

 Wijksteunpunt PeterSchunckstraat 340a, 6418XL Heerlen, laag gebouw voor flats.

Doelgroep

mensen met autisme en hun naasten

Kosten

gratis

Telefoonnummer

045-5427742

E-mailadres

autitreff@gmail.com