AUTI-TREFF Heerlen

Datum & tijd

van 15 november 2018 om 19:30

Tijdens de AUTI-TREFF op 15 november 2018 geeft Chapeau Woonkringen een presentatie van hun werkzaamheden.

Een Chapeau Woonkring is een initiatief van ouders/naasten van mensen met psychische kwetsbaarheid die zonder ondersteuning niet in staat zijn zich zelfstandig te handhaven in de samenleving.

Mensen met autisme bijvoorbeeld zijn niet altijd in staat zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, Een aantal van hen woont nog bij de ouders thuis voor wie soms de dagelijkse zorg voor hun inmiddels volwassen kind met het ouder worden steeds moeilijker is op te brengen. En bij sommigen, die wel zelfstandig wonen, gaat dat dikwijls gepaard met veel vallen en opstaan waarbij ouders/naasten vaak nog steeds voor een belangrijk deel de ondersteuning bieden die hierbij nodig is.

In zulke omstandigheden is het moeilijk om een toekomstperspectief te zien. De mensen achter Chapeau Woonkringen proberen omstandigheden te scheppen waarin er nieuw perspectief voor hen ontstaat. Door aan hen een zelfstandige woning beschikbaar te stellen waar ze kunnen terugvallen op altijd beschikbare ondersteuning. En waardoor ze, al is het maar in kleine stapjes, weer kunnen deelnemen aan de samenleving en zich daarvan onderdeel kunnen voelen. Chapeau helpt bij de contacten met de gemeente, de woningcoöperatie en het regelen van de ondersteuning en het wegnemen van weerstanden. Ze treedt op als contractant naar de zorginstelling en de woningcoöperatie. Bewoners hebben een volwaardige woning met een eigen voordeur en voordeurbel. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners en begeleiders elkaar kunnen ontmoeten.

Op dit moment wordt in Beek door ouders van een volwassen kind met autisme geprobeerd, met hulp van Chapeau, een Chapeau Woonkring op te starten.

Wijksteunpunt PeterSchunckstraat 340a, 6418XL Heerlen, laag gebouw voor flats.

volgende AUTI-TREFF: 17 januari en 21 ferbruari

Doelgroep

mensen met autisme en hun naasten

Kosten

gratis

Telefoonnummer

045-5427742

E-mailadres

autitreff@gmail.com