Spelletjes en knutselactiviteiten!

Diverse gratis activiteiten in de verschillende locaties van Schunck Bibliotheken. ga voormeer informatie naar: https://www.bibliotheekheerlen.nl/agenda.html