Auti-Treff

Aantal keer bekeken 222 Geplaatst: woensdag, 07 augustus 2019

Auti-Treff

AUTI-TREFF wordt georganiseerd door ouders voor ouders. Ouders bepalen zelf wat in de bijeenkomsten besproken wordt.

Naast inloopavonden voor ontmoeting en wederzijdse ondersteuning zijn er bij AUTI-TREFF diverse activiteiten en thema-avonden met als doel het verbeteren van de positie van mensen met autisme specifiek in onze regio Zuid-Limburg. Thema's hebben o.m. betrekking op het verbeteren van gemeentelijke beleid (Wmo, Jeugdwet, PGB), (beschermd) wonen, onderwijs, werk en/of uitkering (Wajong), (toegang tot) hulpverlening.

Uitnodiging voor 15 augustus 2019.

AUTI-TREFF op 15 augustus: avond voor het uitwisselen van ervaringen met andere ouders/naasten van mensen met autisme.

AUTI-TREFF heeft zich ontwikkeld tot een bijeenkomst waarbij iedereen die zich betrokken voelt bij autisme elkaar kan ontmoeten en informeren. Dit zijn overwegend ouders of andere naasten maar ook dikwijls dienstverleners, beleidsmakers, zorgverleners die van belang kunnen zijn voor mensen met autisme. Deze opzet voldoet aan een behoefte.

Wij merken echter dat er ook behoefte is aan meer specifiek lotgenotencontact voor ouders/naasten. Om die reden aparte avonden waarbij alleen ouders en/of directe naasten welkom zijn. Dat kunnen ook ouders zijn die, net als hun kind, ook ASS blijken te hebben. Mensen met autisme die geen moeite (meer) hebben met de rol van ouders en/of zich goed in hun positie kunnen verplaatsen zijn uiteraard ook van harte welkom.

Vooruitblik

AUTI-TREFF 19 september: Autisme Op Je Bord

Op deze avond krijgen we uitleg over Autisme Op Je Bord. Dit is een werkvorm die je begeleidt bij het creëren van een beeldvorming waarin óók de oorzaak en de autisme specifieke domeinen zijn opgenomen. Door met zogenaamde domeinen te werken ontstaat er duidelijkheid voor alle betrokkenen met betrekking tot de voortgang van het hulpverleningsproces. De bedoeling van Autisme Op Je Bord is met jezelf en anderen in gesprek te gaan over wat autisme precies voor jou inhoudt. Hoe kan ik vanuit het kijken naar gedrag ontdekken welke oorzaken aan datzelfde gedrag ten grondslag liggen?

NB Autisme Op Je Bord heeft ook letterlijk het uiterlijk van een bordspel.

AUTI-TREFF 17 oktober: Informatiebijeenkomst over het PGB.

Wat is een PGB en hoe vraag je het aan? Op deze avond worden vragen over het PGB beantwoord door Hans Van Der Knijff van Per Saldo.

Deze avond kan pas doorgaan indien er voldoende belangstelling is. Daarom vragen wij u om u hiervoor aan te melden voor 19 september a.s. via autitreff@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Marga Houben en Lenne Valkenburg