Uitnodiging informatieavond gezinshuizen

Aantal keer bekeken 194 Geplaatst: dinsdag, 06 november 2018

Uitnodiging

Ieder kind verdient een liefdevolle en stabiele gezinssituatie. Helaas is dat niet altijd het geval. In Nederland kunnen ruim 40.000 kinderen niet meer thuis wonen. Oorzaken als mishandeling, echtscheiding, opvoedingsonmacht of gedragsproblemen van henzelf zijn vaak de aanleiding tot uithuisplaatsing. Als alternatief voor een instelling kunnen deze kinderen terecht in een gezinshuis. Benieuwd wat een gezinshuis is en wat het inhoudt om gezinshuisouder te zijn? Op woensdag 28 november organiseert de gemeente Maastricht, in samenwerking met Xonar, Stichting Driestroom en Gezinshuis.com, een informatieavond over het starten van een gezinshuis.

In een gezinshuis krijgen kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen een vervangende ‘thuis’. Zij die in aanmerking komen voor een gezinshuis hebben vaak complexe problemen, op meerdere leefgebieden. Gezinshuisouders zijn dan ook de vaste opvoeders en bieden professionele begeleiding, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De jeugdige wordt opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders, in een gewoon huis in een gewone buurt. Gezinshuisouder zijn is een betaalde baan, waarvoor je een pedagogische en/of didactische opleiding nodig hebt met ervaring op MBO of HBO niveau.

Informatieavond

Ben je benieuwd wat het inhoud om gezinshuisouder te zijn en een gezinshuis te starten? Kom dan naar de informatieavond op 28 november om 19.00 in gemeenschapshuis Oase, Bachstraat 51 in Sittard. Hoogleraar Peer van der Helm vertelt je meer over uithuisgeplaatste kinderen en wat het inhoud om gezinshuisouder te zijn. Daarnaast kun je kennismaken met organisaties op het gebied van gezinshuizen zoals Xonar, Stichting Driestroom en Gezinshuis.com en delen gezinshuisouders hun ervaringen. Ook andere vormen van opvang komen aan bod tijdens de avond. Wil je aanwezig zijn, stuur dan een mail naar djz@maastricht.nl.

Gezinshuisouder Daniëlle over haar ervaring: “Het is mijn passie, ik zal een kind nooit laten vallen”

Daniëlle en haar man runnen zelfstandig een gezinshuis in Berg en Terblijt. Daar wonen ze met hun drie eigen kinderen, een pleegkind en nog vier gezinshuiskinderen.

“Een gezinshuis runnen is een missie, een roeping” aldus Daniëlle, die zelf vroeger in de zorg werkte en tevens pleegouder was. “Door een advertentie van Gezinshuis.com werden we geattendeerd op een informatieavond over gezinshuizen. Het beeld dat we daar kregen, klopte met hoe wij het voor ons zagen.” Daniëlle en haar man, die nog geen werkachtergrond in de zorg had, besloten zich aan te melden om gezinshuisouder te worden. Na een procedure van ongeveer een half jaar, konden ze van start.

“Wij doen dat op zelfstandige basis, dat betekent dat we business plannen hebben geschreven, een oude gymzaal in het dorp hebben omgebouwd tot geschikte woonruimte voor ons grote gezin en dat je de eigen administratie voert. Maar het grootste gedeelte van de dag ben je in touw met en voor de kinderen. Je voert alle gesprekken met instanties, maar ook familieleden om de zorg rondom de kinderen te regelen. Maar dat is waar je het voor doet. Het is onze passie.”

Tegelijk moet je ook zakelijk kunnen denken, legt Daniëlle verder uit. “Voordat je een kind in huis neemt, moet je goed nadenken wat je wel en niet als gezinshuisouder wil en of het kind ook past. Ga daarover het gesprek aan met de zorgaanbieder die een kind wil plaatsen, en geef goed je grenzen aan. Want het is pittig, maar dat maakt het ook mooi. De kinderen die bij ons in huis wonen, zullen we nooit laten vallen.”