Pesten

Als ouder kun je met pesten te maken krijgen. Misschien wordt jouw kind gepest of pest jouw kind iemand anders. Het kan ook zo zijn dat er op de school van je kind gepest wordt en dat jouw kind het moeilijk vindt om hier mee om te gaan.

Plagen

Bij plagen zijn de kinderen gelijkwaardig aan elkaar. Soms plaagt de één, soms plaagt de ander. Meestal is het een enkele keer, het gebeurt in elk geval niet regelmatig en het is onderling onschuldig gedrag. Zo leren ze met conflicten om te gaan, zonder dat iemand zich echt bedreigd voelt of er blijvende schade van heeft.

Pesten

Bij pesten is er wél sprake van ongelijkheid tussen kinderen.Er is steeds één kind dat sterker is en wint en een kind dat zwakker is en verliest. Het gepeste kind voelt zich bedreigd, eenzaam en verdrietig. Het gedrag van de pestkop is dus erg kwetsend en pijnlijk voor het slachtoffer. Pesten kan zich voordoen in de vorm van slaan, schoppen, buitensluiten, uitschelden, vernederen, kleineren, achtervolgen, en het stelen en vernielen van spullen. Vaak is er een groepje kinderen dat meedoet met de pestkop. Dit zijn de meelopers.

Aanpak

Pesten houdt meestal niet vanzelf op en het kan grote gevolgen hebben. Je kind kan erg onzeker en ongelukkig worden. En kan zich gaan schamen om het thuis te vertellen.

  • Wacht niet te lang af als je weet dat er gepest wordt. Als het pesten al lang aan de gang is, zijn de problemen moeilijker op te lossen.
  • Als je kind gepest wordt, heeft het veel steun nodig. Benoem de gevoelens van je kind en kijk hoe je je kind kunt helpen.
  • Praat met iemand op de plek waar het pesten plaatsvindt. Bijvoorbeeld de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de vertrouwenspersoon zijn). Of de trainer van de sportclub.

Weerbaarheid

Om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van pesten is het belangrijk dat ze weerbaar zijn. Ook het zelfvertrouwen en het zelfbeeld spelen een belangrijke rol. Als ouder kun je deze eigenschappen versterken:

  • Geef je kind voldoende aandacht, laat merken dat het belangrijk is en geef complimenten als het iets goed doet.
  • Breng je kind ook in situaties waarin het leert omgaan met andere kinderen.
  • Een cursus zelfverdediging of een weerbaarheidstraining is ook een mogelijkheid.

Meer informatie over pesten

Je kunt meer informatie over pesten vinden op Stoppestennu.nl. Voor kinderen is er de website Pestweb.nl.

Filmpje: Pesten

In dit filmpje geeft Fiona uitleg over wat je kunt doen als je kind gepest wordt, of als jouw kind de pester is.

[youtube=gegRGrogVsE]

Fiona deelt in deze en andere filmpjes handige tips voor vaders en moeders. Benieuwd wie Fiona is? In dit filmpje stelt zij zich voor.

 

Basisschoolkind adressen

CJG Chat

Chatspreekuur Psychische klachten tieners en jongeren

Maak jij je zorgen over het emotionele welzijn van je puber? Merk je dat je tiener somber is?

Vraag je je af hoe je je kind het beste kunt ondersteunen of begeleiden en zou je hierover graag eens willen sparren met een expert?

Stel dan jouw vraag tijdens het chatspreekuur
dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur en donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur.

Op die momenten zit een expert van Mondriaan Preventie klaar. Hij/zij denkt graag mee en heeft gegarandeerd een aantal goede tips voor je! Het chatspreekuur is een samenwerking met CJG043.

vv