Interessante workshops voor ouders tijdens de Week van het Zorgeloze Kind (7 tm 11 oktober)

Aantal keer bekeken 182 Geplaatst: donderdag, 19 september 2019

Interessante

Van maandag 7 oktober tot en met vrijdag 11 oktober 2019 organiseren diverse jeugdzorgorganisaties, onderwijsinstellingen, welzijns- en kinderopvangorganisaties in Zuid-Limburg de Week van het Zorgeloze Kind. Lees in dit artikel alles over hoe deze week is ontstaan en ontdek welke interessante workshops en activiteiten er allemaal voor jou worden georganiseerd.

Hoe is de Week van het Zorgeloze kind ontstaan? 

In 2014 gebeurde het ergst denkbare. Een jongetje uit Heerlen werd door zijn moeder om het leven gebracht.  Het gezin was bekend bij diverse organisaties en hiermee rees al snel de vraag: ‘Hadden we iets anders moeten doen?’ Na een uitvoerig onderzoek bleek dit inderdaad het geval. Dit ernstige voorval maakte duidelijk dat betere samenwerking tussen de diverse organisaties enorm belangrijk is. Zoals gebleken zelfs van levensbelang.

Een betere samenwerking tussen organisaties 

Deze samenwerking wordt sterk gestimuleerd door de transformatie van de jeugdzorg in ons land. De transformatie heeft immers als doel om kinderen zo normaal mogelijk te laten opgroeien, in de eigen omgeving. Dit vraagt meer inzet op preventie en vroegsignalering, beter benutten van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders en snellere jeugdhulp op maat, dichtbij huis. Dat kan alleen als we beter samenwerken rond gezinnen.

Daarvoor is het allereerst belangrijk dat we weten wat collega-organisaties doen en dat we elkaar kennen. Wat bieden wij aan? Welke expertise hebben wij in huis? Om die reden is in 2018 gestart met de Week van het Zorgeloze Kind. Dé week waarin jeugd(hulp)organisaties, onderwijs, welzijn en kinderopvang in  bij elkaar in de keuken kijken en persoonlijk kennis maken met elkaar. Met als doel om van elkaar te leren en specifieke vakkennis te delen. Dit levert meer resultaat op in ons werk en dus ook meer voldoening. Informeren, verbinden en delen! Dit alles met als doel om kinderen en jongeren in Parkstad zo zorgeloos mogelijk op te laten opgroeien.

Een zorgeloos kind

Een zorgeloos kind is een kind dat een zo normaal mogelijk bestaan heeft in een veilige, liefdevolle leefomgeving. Een zorgeloos kind kan meedoen met leeftijdgenoten in de eigen omgeving en kan in alle rust spelen en leren. Wij als professionals hebben als doel kinderen en jongeren en hun leefomgeving te versterken. Het is hierin van groot belang dat we een brede blik behouden en continu blijven leren van elkaar.

Voor wie is de Week van het Zorgeloze Kind interessant?

Enerzijds richten we ons op professionals die kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunen bij leren, opgroeien en opvoeden. Denk hierbij aan leerkrachten in het onderwijs en medewerkers binnen de jeugd- en jongerenwerk, jeugd- en opvoedhulp en specialistische jeugd GGZ. Maar ook op medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij jeugdigen en gezinnen vanuit hun rol in toegangsteams, wijkteams en beleid. Voor medewerkers binnen deze organisaties is het enorm belangrijk om elkaar te kennen, verbindingen te leggen en te leren van elkaar.

Anderzijds richten we ons op ouders, onmiskenbaar belangrijk in de opvoeding van hun kind(eren). We willen met de Week van het Zorgeloze Kind ouderparticipatie stimuleren en ouders versterken in de opvoeding van hun kinderen.

Wil je weten aan welke interessante en leuke workshops je gedurende deze week kunt deelnemen? In de agenda van onze website staat een overzicht van de workshops die in elk geval leuk zijn voor ouders. Wil je een uitgebreider overzicht of meer informatie over de workshops en het inschrijven? Kijk dan op de website van de Week van het Zorgeloze Kind: https://www.weekvanhetzorgelozekind.nl/