Vijf tips voor thuisonderwijs

Aantal keer bekeken 48 Geplaatst: vrijdag, 29 januari 2021

Vijf
No video selected.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn scholen dicht. Dit betekent dat de meeste kinderen niet naar school gaan. Zij volgen het onderwijs thuis. Dit vraagt tijd en aandacht van ouders en kinderen. Onderstaande tips kunnen je helpen in deze periode.

Tip 1. Houd het haalbaar

Thuis leren gaat het beste als het ook leuk is. Dit helpt kinderen, jongeren en jou als ouder. Maar hoe houd je het leuk? Dit doe je door het ontspannen te houden en de druk niet te hoog op te voeren.

Verminder stress:

Na de eerste lockdown weten we dat de combinatie thuiswerken en het geven van thuisonderwijs ingewikkeld is. Realiseer je dat dit in alle huishoudens op dit moment zo is. Het is fijn als je binnen het gezin een goed ritme met elkaar vindt en bewegen, spelen en ontspannen kunt afwisselen met werken. Wanneer spanningen, irritaties of stress hoog oplopen, verplicht je dan niet het programma volledig uit te voeren zoals gepland. Zoek naar een manier om weer ontspanning en plezier te ervaren.

Ouder of docent?

De relatie tussen ouder en kind – als leerkracht en leerling – kan spanning opleveren. Wees je bewust van de veranderde relatie. Als ouder ben je in de meeste gevallen niet getraind als thuisonderwijzer én moet je dit combineren met werk of de zorg voor andere kinderen of familieleden. Het is goed te beseffen dat kinderen op school niet de gehele dag een volwassene aan hun zijde hebben. Juist daar worden ze uitgedaagd dingen zelfstandig op te lossen en zelf aan een taak te werken. Afhankelijk van hun leeftijd hebben kinderen dus niet de hele tijd de aandacht van jou als ouder nodig. Spreek voor een taak bijvoorbeeld een tijd af dat ze jou even niet mogen storen. Als het een dag niet lukt, dan lukt het niet. Zoek dan samen ontspanning in andere activiteiten. Je blijft op de eerste plaats ouder.

Tip 2. Wissel werken en bewegen af

Blijf in beweging

Voor alle kinderen is het belangrijk om gedurende de dag te bewegen. Sommige kinderen hebben extra veel behoefte aan beweging en sport. Het is goed om beweging te stimuleren.

Buiten sporten en bewegen is voor kinderen gelukkig nog steeds mogelijk, bijvoorbeeld op pleintjes en in parken.

Ook voor kinderen die geen lid zijn van een sportclub zijn er via de gemeente mogelijkheden om te gaan sporten.

Vast ritme

Een vast ritme helpt om het leuk te houden voor iedereen. Je kunt schoolwerk over de dag verdelen en afwisselen met ontspanning, eet- of drinkmomenten en buiten spelen. Hanteer het schema niet te strak. Wanneer kinderen afdwalen, onrustig worden of juist hangerig, kan het goed zijn om even een andere activiteit te gaan doen. 

Ook middelbare scholieren hebben baat bij een vast ritme. Helemaal als de schoolweek bestaat uit contactmomenten én online lessen, zoals nu binnen het praktijkonderwijs en voor examenleerlingen.

Meer schermtijd

Veel thuisonderwijs vindt digitaal plaats. Als kinderen thuisonderwijs krijgen en meer thuis zijn dan gebruikelijk, is er meer tijd voor digitale afleiding. Bij veel gezinnen is de schermtijd daarom toegenomen. 

Tip 3. Gebruik lesmateriaal van school en daarbuiten

Er is inmiddels veel digitaal lesmateriaal beschikbaar. Docenten in het basis- en voortgezet onderwijs geven opdrachten meestal online. Het werk dat kinderen moeten maken staat voor ze klaar. De docent kan zien hoe en wanneer het werk gemaakt is. Dat geeft steun en structuur.

Docenten letten er uiteraard op dat het materiaal goed aansluit bij het niveau van het kind. Als je lesmateriaal van buiten school gebruikt, is het belangrijk om hier ook alert op te zijn. Docenten kunnen hierbij tips geven.

Tips voor digitaal lesgeven en digitaal lesmateriaal

  • Op de website van Les op afstandvind je goede adviezen om online lessen vorm te geven. 
  • Overleg met de school als er thuis geen device aanwezig is, zoals een laptop of een tablet.  

Thuisonderwijs aan kinderen met extra ondersteuningsbehoeften

Op de website Passend Onderwijs Thuis staan tips, tools en informatie over thuisonderwijs aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Thema’s zijn bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, autisme en dyslexie. De informatie is bedoeld voor ouders, professionals en kinderen zelf. Daarnaast is er de mogelijkheid om specialisten te benaderen voor hulp en advies. Er is er ook een platform voor het delen van kennis en ervaring.

Digitaal materiaal ter ontspanning

  • ThuisBieb: via de app van de bibliotheek zijn honderd luisterboeken en e-books voor jong en oud gratis beschikbaar.
  • Diverse musea bieden online rondleidingen aan, bijvoorbeeld het Rijksmuseum.
  • Lessen over de natuur. Een aantal natuurgidsen heeft natuurfilmpjesvoor leerlingen in het basisonderwijs en het vmbo op YouTube gezet. 
  • Lees op deze pagina meer over het samen vierenvan bijvoorbeeld verjaardagen.

Tip 4. Praat met anderen over hoe het gaat

Zorg dat er voor iedereen ruimte is om te vertellen hoe het gaat, en om vragen te stellen. Iedereen doet z’n best en probeert zo goed mogelijk de maatregelen te volgen. Wennen aan veranderingen gaat soms goed en soms ook niet. Het helpt om deze ervaringen met elkaar en met anderen te delen. Vertel wat je zelf doet als het even niet goed gaat. Dat kan anderen helpen. Dit is onderling thuis belangrijk, maar ook in het contact met school en met hulpverleners, als die er zijn.

Het is voor kinderen fijn om na afloop van een paar uur werken even na te praten. Vraag bijvoorbeeld wat ze hebben geleerd. Niet om hen te controleren, maar om te laten zien dat je het schoolwerk serieus neemt en het samen goed af te sluiten.

Tip 5. Organiseer op tijd hulp

Als het geven of ontvangen van thuisonderwijs niet goed gaat, is het belangrijk om hulp in te schakelen. Soms lukt onderwijs op afstand niet goed, omdat er thuis spanningen zijn, of omdat er geen middelen zijn, zoals een computer of internet. Je kunt hiervoor terecht bij de school. Zij kunnen meedenken over oplossingen. 

Het kan soms ingewikkeld zijn om de activiteiten in de week te organiseren. Bijvoorbeeld omdat jongere kinderen in het gezin wel naar school gaan en oudere kinderen niet. Neem contact op met de docent of iemand anders van school als dit moeilijkheden oplevert.

 Bron: NJI