Weer naar school en kinderopvang

Aantal keer bekeken 22 Geplaatst: dinsdag, 09 februari 2021

Weer
No video selected.

De basisscholen en de kinderopvang gaan weer open. Fijn nieuws. En toch roept de opening van scholen en de kinderopvang ook veel vragen op. Geef jezelf en je kinderen rust om weer in dit ritme te komen. Wat helpt jullie in deze nieuwe situatie

Praat erover

Kinderen hebben enorm hun best gedaan om online hun schoolwerk te doen en hun klasgenootjes te blijven zien. Ouders hebben hun kinderen zo goed mogelijk begeleid. En leerkrachten hebben er alles aan gedaan om les te blijven geven. Een enorme prestatie van iedereen!

Ondertussen gaat het steeds over opgelopen leerachterstanden. Vertrouw erop dat de kinderen veerkrachtig genoeg zijn en dat met tijd en aandacht veel goed komt. Niet meteen, maar ook dit gaat weer voorbij. Belangrijk is om met kinderen in gesprek te blijven over hoe het met ze gaat.

Heb aandacht voor verandering en nieuwe situaties. Kinderen kunnen over het algemeen goed omgaan met verandering. Zeker wanneer hun omgeving rustig en stabiel reageert. Het is wel fijn om het over de veranderende situatie te hebben. Zo worden vragen beantwoord en zorgen besproken.

Hoe ervaren jouw kinderen het om naar school gaan? Geef ruimte voor de reactie van je kinderen en stel een aantal vragen. Zo kom je erachter wat je kind bezighoudt. Beantwoord de vragen van je kinderen zo eerlijk mogelijk en houdt daarbij rekening met de leeftijd van je kind. Meer lezen over antwoorden afstemmen op de leeftijd van je kind.

Heb ook aandacht voor de leuke dingen:

  • Vriendjes zien
  • Leuke dingen doen op school
  • De juf of meester zien
  • Met klasgenootjes buiten spelen

Aandacht voor hygiëne

Om risico van verspreiding van het virus verder in te perken, wordt er gekeken naar extra maatregelen op school.  En wat mag én moet je doen als je kind verkouden is? Mag je kind dan wel of juist niet naar school? 

Op school zal ook veel aandacht worden besteed aan hygiëne:

  • Extra vaak handen wassen
  • Hoesten en niezen in de elleboog
  • Het gebouw wordt extra vaak schoongemaakt en geventileerd.

Blijf thuis aandacht besteden aan de afgesproken regels. Vertel je kind hoe belangrijk het is om de hygiëneregels te volgen.

Een mondkapje op school?

In openbare binnenruimtes is het voor iedereen ouder dan 13 jaar verplicht een mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor scholen. In het lokaal mag het mondkapje wel af.

Spanning en zorgen over naar school gaan

Kinderen kunnen het om verschillende redenen spannend vinden om naar school, sport of het kinderdagverblijf te gaan. Neem de redenen en hun gevoelens altijd serieus, het mag er zijn. Blijf zelf zoveel mogelijk rustig en praat erover.

Luister en kijk goed naar je kind en probeer samen te benoemen wat er spannend is. Misschien kun je de zorgen van jouw kind al voor een groot deel weghalen. Praat ook met elkaar over wat de leuke kanten zijn van naar school gaan. Zo kan de spanning ook wat verlicht worden door positieve gedachten.

Stel de leerkracht of docent op de hoogte van de zorgen van jouw kind. Doe dit als het kan samen met je kind. De leerkracht kan er dan rekening mee houden.

Kan mijn kind zelfstandig met het openbaar vervoer naar school?  

Het is fijn wanneer kinderen zelfstandig naar school gaan, ook als dat met het openbaar vervoer is. Iedereen mag reizen met het openbaar vervoer, mits je gebruik maakt van een officiële zit- of staanplaats en van een mondkapje als je kind 13 jaar of ouder is.

Instructies werken het beste als je vertelt wat je kind WEL mag, naast wat hij NIET moet doen:

  • Je mag gewoon zelf een plaats kiezen in de bus.
  • Je mag ook vasthouden aan een lus of buis in de metro, maar doe onderweg handschoenen aan of trek de mouw van je trui over je hand. 
  • En als je op school aankomt: altijd eerst handen wassen. Zelfs al kom je daardoor te laat in de klas.  

Vind je het zelf spannend dat je kind naar school gaat?

Als ouder kun je om veel verschillende redenen ook zorgen hebben. Het is belangrijk om zoveel mogelijk rustig te blijven, zodat je kinderen deze zorgen niet overnemen. Praat erover met de leerkracht, een vriend of familielid. Dit kan een oplossing bieden of een deel van je zorgen wegnemen. Als gezin kunnen jullie natuurlijk ook over elkaars zorgen praten. Doe dit op een rustige manier. Dit geeft je kinderen de ruimte om ook hun zorgen te delen.  

Kind of gezinslid in kwetsbare groep

Maak jij je zorgen over de gezondheid van je kind? Ben je bang dat je kind in de kwetsbare groep valt en vind je het daardoor spannend dat je hij of zij naar school gaat? Bespreek deze zorg dan in eerste instantie met de huisarts. Zij kunnen jou adviseren wat verstandig is om te doen in jullie situatie. Ook als jij, of iemand anders in het gezin, in de kwetsbare groep valt is het slim om dit met de huisarts te bespreken.

Stel dat het verstandiger is om jouw kind niet naar school te laten gaan, leg dit dan eerlijk uit aan hem of haar. Bied ruimte voor de reactie en emotie van je kind. Bespreek de situatie met de leerkracht en kijk welke aandacht vanuit school en de klas mogelijk is, zodat je kind zich betrokken voelt. 

 

bron NJI