Professionals nieuws

Alle nieuwsitems

24-03-22

Handige video over Jeugdbeschermingstafel

Bent u uitgenodigd voor de Jeugdbeschermingstafel (of Beschermingstafel Jeugd)? De Jeugdbeschermingstafel komt bijeen om gezamenlijk in gesprek te gaan over de groei en veiligheid van uw kind(eren). Het doel is om tot een wijs besluit te komen dat goed is voor de ontwikkeling van het kind.

 

24-03-22

"Veilig" op de vlucht

Terwijl heel veel mensen klaarstaan om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen, zijn er ook rotte appels. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar er zijn mensen die geld proberen te verdienen aan vluchtelingen door ze op te lichten, uit te buiten, illegaal aan het werk te zetten... In bijgevoegde flyer staan tips voor mensen op de vlucht om zo veilig mogelijk te zijn. De teksten zijn in het Nederlands, Engels en Oekraïens. Lees hier de folder.

 

07-02-22

Proeftuin Geboortezorg Flex 1 oktober 2021- 31 december 2022 Flexibele kraamzorg in Zuid-Limburg; een samenwerking van Geboortezorg Limburg, JGZ, GGD Zuid Limburg, verloskundigen, gynaecologen, zorgverzekeraars CZ en VGZ, gemeente Sittard-Ge-leen en de

Wat houdt Geboortezorg Flex in? In de proeftuin Geboortezorg Flex is het mogelijk om voor gezinnen in een (zeer) kwetsbare positie uit Parkstad en Sittard-Geleen de uren kraamzorg die zij nodig hebben om zelfstandig en zelfredzaam het ouderschap aan te gaan, ook daadwerkelijk te bieden. Dat ziet er als volgt uit:

  • Pijler 1 – gratis kraamzorg: voor 150 (zeer) kwetsbare gezinnen komt de eigen bijdrage per uur kraamzorg te vervallen. Met deze pijler realiseren we in de proeftuin binnen één jaar een goede basis vanuit kraamzorg in de eerste 8 tot 10 dagen aansluitend aan de bevalling.
  • Pijler 2- Kraamzorg langer in het gezin: voor 100 (zeer) kwetsbare gezinnen, is het mogelijk om binnen 6 maanden na de geboorte kraamzorg te verlengen. Dit kan aansluitend zijn aan de wet-telijke 8-10 dagen kraamperiode, danwel los van de kraamperiode, bijvoorbeeld voor een gezin waarvan het kind langdurig opgenomen is geweest. Deze vorm van ondersteuning kan comple-mentair op het bestaande aanbod aan gezinsondersteuning zijn maar kan ook afzonderlijk wor-den ingezet, eventueel ter overbrugging totdat andere zorg voor het gezin beschikbaar is.

· Pijler 3 - Gebruikelijke zorg (controlegroep): voor 200 (zeer) kwetsbare gezinnen wordt kraam-zorg aangevraagd zoals die nu reeds in Nederland geregeld is. Indien andere interventies gewenst zijn kunnen deze worden ingezet.

09-12-21

Nieuwe naam Rubicon wordt Pactum.

Vanaf 1 januari 2022 gaan Bijzonder Jeugdwerk, Rubicon jeugdzorg en Pactum verder als één zelfstandige stichting voor jeugd: Stichting Pactum. Onze nieuwe naam wordt Pactum Onze drie organisaties maken onderdeel uit van VIGO1 en bieden alle drie specialistische zorg voor jeugd en gezinnen. De samenvoeging tot één stichting kunt u zien als een vereenvoudiging van onze juridische structuur. Binnen Pactum bundelen wij de krachten. Wat betekent dit voor u? Door het samengaan verandert er weinig voor u of voor cliënten. We blijven werken op de vertrouwde locaties, met de contactpersonen die u gewend bent. Binnen Pactum blijven dezelfde directeuren werkzaam. Saskia Diks is verantwoordelijk voor de business unit Pactum Jeugd Zuid (Noord-Brabant en Limburg) en René Koëter voor Pactum Jeugd Oost (Gelderland en Overijssel). Afspraken en correspondentie Vanzelfsprekend blijven de met u gemaakte afspraken en/of overeenkomsten bestaan. Belangrijk voor uw administratie: • Ons KvK-nummer wijzigt vanaf 2022 in Stichting Pactum, KvK 41055988. • Onze locaties, contactpersonen, mailadressen en telefoonnummers veranderen niet. • Het IBAN nummer wordt per 1 januari 2022 gewijzigd in NL94RABO0133951774 t.n.v. Stichting Pactum.

11-11-21

Geweld hoort nergens thuis, journaal 5

In het 5e  Parkstad Journaal van het programma ‘Geweld hoort nergens Thuis’ besteden we aandacht aan de Week tegen Kindermishandeling en het gebruik van de hulpapp. Sanne Eggen vertelt over haar training 'Samen voor Veiligheid'.

26-07-21

Geweld hoort nergens thuis, journaal 4

In het vierde journaal voor professionals, kijken we terug op de expositie WIJ... doorbreken de cirkel van geweld die eerst in Heerlen en daarna in Maastricht te zien was. Ook Hulpapp.nl en de webinars voor professionals komen aan bod. Veel leesplezier!

07-07-21

Geweld hoort nergens thuis, journaal 3

In het derde journaal voor professionals staat ouderenmishandeling centraal. Hoe herken je het en wat kan je eraan doen? Wethouder Leo Jongen van Kerkrade vertelt waarom dit onderwerp hem aan het hart gaat.

07-06-21

WIJ... Webinar Verwijsindex

De buitententoonstelling WIJ... doorbreken de cirkel van geweld is 3 juni officieel geopend. Ben jij al geweest? Zelfs als professional die al veel van de problematiek weet, is het interessant om te gaan kijken. Je kunt je ook nog inschrijven voor de webinar verwijsindex: bekijk het bijbehorende filmpje. Jij wil toch ook zo goed mogelijk samenwerken?

11-05-21

Webinars voor professionals, inschrijven voor 1 juni

De expositie Wij... doorbreken de cirkel van geweld is eerst in Heerlen te zien (3 tot 24 juni) en daarna in Maastricht. Tegelijkertijd kun jij als professional deelnemen aan gratis webinars over allerlei onderwerpen in het sociale domein. Zoals huiselijk geweld, hechting, loverboys en mensenhandel. Ondanks het digitale karakter is het aantal plaatsen soms beperkt. Schrijf je daarom in voor 1 juni.

11-05-21

Geweld hoort nergens thuis, journaal 2

Het tweede journaal voor professionals van Geweld hoort nergens thuis staat in het teken van conflictscheidingen. Scheidingen waarvan vooral kinderen de dupe zijn. In deze editie vertelt onder andere één van de buddy's van Villa Pinedo haar verhaal.

 

11-05-21

Professionals: WIJ... doorbreken de cirkel van geweld

Van 3 tot 24 juni kun je op het Grunsvenplein in Heerlen de tentoonstelling WIJ... doorbreken de cirkel van geweld bezoeken. Een tentoonstelling die het bewustzijn rondom geweld vergroot en die zeker interessant is voor jou als professional. Aan de tentoonstelling zijn ook een aantal webinars gekoppeld waarvoor jij je kunt inschrijven. In een kort filmpje vertelt Vicky hoe zij uit de cirkel van geweld stapte.

04-05-21

WEET JIJ VAN AANPAKKEN? webinar over uitbuiting LVB jongeren

WEET JIJ VAN AANPAKKEN? Ben je professional in het veiligheidsdomein, het voortgezet onderwijs of de zorg? Deze sessie helpt je de uitbuiting van jongeren met een LVB aan te pakken. Meld je aan met een mail naar: metopenogen@haarlem.nl Met als onderwerp: online middagsessie. Deze uitnodiging 15 juni 2021 online sessie: Pak uitbuiting aan mag gedeeld worden in je netwerk. Meld je dan aan 15 juni 2021 14:00 - 16:30

06-03-21

Geweld hoort nergens thuis, journaal 1

Afgelopen week stuurde regio Parkstad voor het eerst een eigen journaal naar professionals over de ontwikkelingen binnen het project Geweld hoort nergens thuis.

07-01-21

Afhaalbieb in Landgraaf

Lezen en voorlezen is en blijft belangrijk en gezellig. Ook in coronatijd.

09-12-20

JENS biedt videobegeleiding voor ouders met kinderen tussen de 0 en 12 jaar aan.

OPVOEDEN IS SOMS EEN HELE UITDAGING
Iedere ouder verzucht wel eens: ‘Ik wou dat ik een gebruiksaanwijzing bij mijn kinderen gekregen had!’ Kinderen opvoeden is soms een hele uitdaging. Het is dan ook logisch dat er situaties zijn waar ouders niet zo goed raad mee weten. Soms kunnen beelden dan helpen om het kind beter te begrijpen.

31-08-20

Aanmelden Heppie weekenden en vakanties

Beste jeugdhulpverlener

,Van jullie horen we dat de periode zonder school en met beperkt sociaal contact voor veel kinderen niet makkelijk was. Er is extra stress en eenzaamheid ervaren. We zijn daarom blij dat het is gelukt om onze activiteiten in deze zomerperiode weer op te starten. Om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn er uiteraard maatregelen getroffen, maar desondanks kunnen veel kinderen weer onbezorgd plezier maken tijdens de Heppie Vakanties & Weekenden.    

 

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief voor professionals
Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Voer een geldig e-mailadres in.

CJG Chat

Chatspreekuur Psychische klachten tieners en jongeren

Maak jij je zorgen over het emotionele welzijn van je puber? Merk je dat je tiener somber is?

Vraag je je af hoe je je kind het beste kunt ondersteunen of begeleiden en zou je hierover graag eens willen sparren met een expert?

Stel dan jouw vraag tijdens het chatspreekuur
dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur en donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur.

Op die momenten zit een expert van Mondriaan Preventie klaar. Hij/zij denkt graag mee en heeft gegarandeerd een aantal goede tips voor je! Het chatspreekuur is een samenwerking met CJG043.

vv