Nieuwe coöperatie voor jeugdhulp in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal: JenS

Aantal keer bekeken 1166 Geplaatst: woensdag, 05 september 2018

Nieuwe
No video selected.

De Basishulp jeugd in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal wordt met ingang van 1 januari 2019 uitgevoerd door JenS (Jong en Sterk). Een coöperatie waarin de stichtingen XONAR, Mondriaan, Radar, Koraal, MeanderGroep Zuid Limburg, Alcander Heerlen en Welsun Landgraaf verenigd zijn. Aanvullende expertise die de coöperatie niet zelf in huis heeft, wordt bij andere zorgaanbieders ingehuurd.

Voor jeugdigen en ouders die gebruik maken van jeugdhulp verandert er in eerste instantie niets. De hulp door de huidige aanbieder loopt door tot het einde van de beschikking die is afgegeven. Pas op het moment dat de huidige indicatie afloopt, wordt bekeken of de zorgvraag nog aan de orde is en welke hulp voor de daaropvolgende periode nodig is. Daarna volgt een individueel passend aanbod via JenS.


Aanleiding
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Heerlen, Voerendaal en Landgraaf willen meer maatwerk leveren en de hulp sneller en dichter bij de mensen in de buurt bieden. Dit kan onder andere door meer en betere samenwerking tussen de aanbieders van jeugdhulp. De colleges van Heerlen, Landgraaf en Voerendaal hebben daarom besloten om vanaf 2019 alle vormen van hulp in en nabij de thuissituatie plus jeugd- en jongerenwerk gezamenlijk in te kopen via één integrale opdracht en daaraan gekoppeld één budget. Ook krijgen de gemeenten op deze manier meer grip op de krappe budgetten van de jeugdhulp. De nieuwe coöperatie JenS is gevormd naar aanleiding van een aanbesteding die de gemeenten op 13 maart hebben uitgeschreven.
“Door te vertrouwen op de deskundigheid van hulpverleners verwachten wij een betere kwaliteit en meer innovatie binnen de jeugdhulp. Zo kunnen we jeugdigen nog beter helpen om gezond en veilig op te groeien en kansen te benutten.“, aldus wethouder Jordy Clemens, namens de drie gemeenten.


Ondersteuningsvraag
Jeugdigen en ouders met een ondersteuningsvraag kunnen in Heerlen contact opnemen met het Sociale Buurtteam (SBT) in hun buurt via 045-5604004; in Landgraaf met het jeugdteam via 14 045 en in Voerendaal met het CJG via 045-5677530.

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief voor professionals
Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Voer een geldig e-mailadres in.