Proeftuin Geboortezorg Flex 1 oktober 2021- 31 december 2022 Flexibele kraamzorg in Zuid-Limburg; een samenwerking van Geboortezorg Limburg, JGZ, GGD Zuid Limburg, verloskundigen, gynaecologen, zorgverzekeraars CZ en VGZ, gemeente Sittard-Ge-leen en de

Aantal keer bekeken 233 Geplaatst: maandag, 07 februari 2022

Proeftuin
No video selected.

Wat houdt Geboortezorg Flex in? In de proeftuin Geboortezorg Flex is het mogelijk om voor gezinnen in een (zeer) kwetsbare positie uit Parkstad en Sittard-Geleen de uren kraamzorg die zij nodig hebben om zelfstandig en zelfredzaam het ouderschap aan te gaan, ook daadwerkelijk te bieden. Dat ziet er als volgt uit:

  • Pijler 1 – gratis kraamzorg: voor 150 (zeer) kwetsbare gezinnen komt de eigen bijdrage per uur kraamzorg te vervallen. Met deze pijler realiseren we in de proeftuin binnen één jaar een goede basis vanuit kraamzorg in de eerste 8 tot 10 dagen aansluitend aan de bevalling.
  • Pijler 2- Kraamzorg langer in het gezin: voor 100 (zeer) kwetsbare gezinnen, is het mogelijk om binnen 6 maanden na de geboorte kraamzorg te verlengen. Dit kan aansluitend zijn aan de wet-telijke 8-10 dagen kraamperiode, danwel los van de kraamperiode, bijvoorbeeld voor een gezin waarvan het kind langdurig opgenomen is geweest. Deze vorm van ondersteuning kan comple-mentair op het bestaande aanbod aan gezinsondersteuning zijn maar kan ook afzonderlijk wor-den ingezet, eventueel ter overbrugging totdat andere zorg voor het gezin beschikbaar is.

· Pijler 3 - Gebruikelijke zorg (controlegroep): voor 200 (zeer) kwetsbare gezinnen wordt kraam-zorg aangevraagd zoals die nu reeds in Nederland geregeld is. Indien andere interventies gewenst zijn kunnen deze worden ingezet.

Doel proeftuin In het prille begin van het leven maximale ondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen om hun veer-kracht en eigen regie te vergroten en om hun kind(eren) een gezonde en veilige start van het leven te bieden.

Monitoring

De GGD Zuid Limburg zal de proeftuin monitoren en evalueren. Deelnemers aan de proeftuin ontvan-gen 2 of 3 vragenlijsten, afhankelijk van deelname aan pijler 1, 2 of 3. Daarnaast worden er gegevens opgevraagd uit bestaande registraties en zullen er met een aantal deelnemers interviews plaatsvinden.

Inclusiecriteria voor deelname

  • De zwangere/het gezin is kwetsbaar of zeer kwetsbaar volgens categorie C of D van de kwets-baarheidsdefinitie van de gemeente Rotterdam en het Erasmus MC
  • De zwangere/ het gezin is CZ of VGZ verzekerd
  • De zwangere/ het gezin is woonachting in Parkstad of Sittard- Geleen
  • De zwangere/ het gezin heeft zich aangemeld voor kraamzorg bij Geboortezorg Limburg
  • De zwangere/ het gezin gaat akkoord met (prenataal) huisbezoek door de JGZ
  • De zwangere/ het gezin geeft toestemming voor overleg tussen de verloskundige de kraamver-zorgende, jeugdverpleegkundige of ander betrokken hulpverlener om gezamenlijk met het ge-zin te komen tot doelen die het gezin wenst te bereiken en af te stemmen hoe kraamzorg uren hiervoor worden ingezet
  • Maximale instroom van de pijler waarin de zwangere/ het gezin instroomt is niet reeds bereikt

Gezinnen die voldoen aan bovenstaande criteria maar niet verzekerd zijn bij CZ of VGZ, komen in aan-merking om deel te nemen aan de controlegroep voor de proeftuin (pijler 3). Zij kunnen zich aanmelden bij de GGD voor deelname aan het onderzoek. Er worden cadeaubonnen verloot onder deelnemers.

 

Start proeftuin: 1 oktober 2021

Instroom mogelijk tot: 31 december 2022.

Looptijd inclusief monitoring: 31 december 2023

Aanmeldprocedure

Ziet u een gezin waarbij u signaleert dat het zich in een (zeer) kwetsbare situatie bevindt, of twijfelt u hierover? En denkt u dat Geboortezorg Flex passende ondersteuning zou kunnen bieden?

Neem dan tijdens de zwangerschap of in het kraambed met toestemming van het gezin contact op met de verloskundige/gynaecoloog. Neem na het kraambed contact op met de JGZ via onderstaande tele-foonnummers. De JGZ zal in beide gevallen op huisbezoek gaan en in afstemming met u, de cliënt en de kraamzorg bekijken wat de meest passende ondersteuning is.

Contactgegevens

JGZ Sittard-Geleen Sylvia Knoops Jeugdverpleegkundige sylvia.knoops@ggdzl.nl 06 22 86 2 484

JGZ Parkstad Reina Hettinga Jeugdverpleegkundige reina.hettinga@ggdzl.nl 06 18 35 33 45

Geboortezorg Nathalie Mraz Coördinator nathaliemraz@mgzl.nl 06 38071514

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief voor professionals
Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Voer een geldig e-mailadres in.

CJG Chat

Chatspreekuur Psychische klachten tieners en jongeren

Maak jij je zorgen over het emotionele welzijn van je puber? Merk je dat je tiener somber is?

Vraag je je af hoe je je kind het beste kunt ondersteunen of begeleiden en zou je hierover graag eens willen sparren met een expert?

Stel dan jouw vraag tijdens het chatspreekuur
dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur en donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur.

Op die momenten zit een expert van Mondriaan Preventie klaar. Hij/zij denkt graag mee en heeft gegarandeerd een aantal goede tips voor je! Het chatspreekuur is een samenwerking met CJG043.

vv