Verbinding tussen de voorschoolse voorzieningen en de jeugdhulp

Aantal keer bekeken 607 Geplaatst: vrijdag, 22 juni 2018

Verbinding
No video selected.

In de agenda passend onderwijs-jeugdhulp Parkstad is de verbinding tussen de voorschoolse voorzieningen en de jeugdhulp als ontwikkelpunt opgenomen bij het thema preventie, bij het thema toegang (lees: curatie) en bij het thema overgangen.

U kunt in onderstaand bericht de kadernotitie over dit onderwerp, informatie voor ouders en contactgegevens van betrokken partijen inzien.

Kadernotitie Het Knooppunt: van curatie naar preventie

De op 13 december 2018 vastgestelde notitie schept de kaders voor de optimalisering van de aansluiting tussen de interne zorgstructuur van de voorschoolse voorzieningen en de externe zorgstructuur (curatie) en de doorontwikkeling van een zo vroeg mogelijke preventie in Parkstad. U kunt de notitie hier lezen.

Een kijkwijzer over de inrichting van knooppunt voorschoolse voorzieningen en de overdracht van voorschoolse voorzieningen naar primair onderwijs kunt u hier inzien.

Informatie voor ouders

Op 30 mei is op de startbijeenkomst voorschoolse voorzieningen een presentatie gegeven aan ouders. Deze presentatie kunt u hier inzien.

Er is een overdrachtsformulier opgesteld waarmee ouders, de basisschool en de voorschoolse voorziening de overdracht kunnen regelen. Dit formulier kunt u hier vinden.

Ouders ontvangen een informatieblad over hoe ze hun kind kunnen aanmelden op de basisschool. Ze worden geïnformeerd over welke scholen er zijn en hoe de aanmeldingsprocedure verloopt. Het informatieblad kunt u hier inzien.

Er is ook een informatieblad opgesteld voor ouders om duidelijk te maken dat informatie over het kind wordt doorgegeven aan de basisschool, waarom en hoe dit gebeurt en om welke informatie welke informatie het gaat. Het informatieblad kunt u hier inzien.

Gegevens

De contactgegevens van de organisaties en contactpersonen van schoolmaatschappelijk werk, voorschoolse voorzieningen Parkstadknooppunten en Parkstadovergang kunt u hier inzien.

De toegangsgegevens en postadressen van alle Parkstadgemeenten kunt u hier vinden.

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief voor professionals
Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Voer een geldig e-mailadres in.