Verwijsindex Parkstad Limburg

Verwijsindex Parkstad Limburg
No video selected.
Samenwerken met de Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP)

Soms ondervindt een kind of jongere problemen tijdens het opgroeien. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij de hulp van dit kind. Het is belangrijk dat de organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden.
De VIP houdt bij of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind of jongere. En maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen om zo de geboden hulp op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent betere en efficiƫntere hulp voor de kinderen of jongeren en hun ouders.

Om dit voor de organisaties mogelijk te maken, is er nu de Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). Dankzij de VIP worden deze kinderen en jongeren met problemen beter gesignaleerd, gevolgd en daar waar nodig ondersteund.

Download hier de folder "Samenwerken met de Verwijsindex Parkstad Limburg".

Wat is de Verwijsindex Parkstad Limburg?

De Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP) is een internetapplicatie, waarmee u als professional (hulpverlener, begeleider, leerkracht etc) kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar vroegtijdig kunt signaleren. Dit doet u als u extra zorg besteedt aan een kind of jongere op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding of veiligheid.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u een signaal afgeeft over een kind in de VIP. Uw organisatie bepaalt zelf welke criteria er zijn voor het signaleren van een kind in de Verwijsindex. Een overzicht van deze criteria is opgenomen in het "Samenwerkingsconvenant van de VIP". Deze kunt u opvragen bij uw organisatie.

De Verwijsindex valt binnen de wet op de Jeugdzorg en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. Daarom is elke gemeente verplicht hieraan gevolg te geven. De acht Parkstadgemeenten doen dit gezamenlijk middels de Verwijsindex Parkstad. Het technische beheer ligt bij de organisatie "MULTIsignaal" . MULTIsignaal verzorgt voor gemeenten in Nederland de lokale risicosignalering en aansluiting op de landelijke verwijsindex.

Kijk voor meer informatie op verwijsindex-parkstad.nl.